THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 TUẦN TỪ: 1/10 ĐẾN 7/10/2018

2:37 AM | 08.10.2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 TUẦN TỪ: 1/10 ĐẾN 7/10/2018 Download: Thoi khóa biểu 2018 tuan 41

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 TỪ: 1/10 ĐẾN 7/10/2018

3:21 AM | 29.09.2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 TỪ: 1/10 ĐẾN 7/10/2018 Download: Thoi khóa biểu 2018 tuan 40

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 TỪ: 24/9 ĐẾN 30/9/2018

2:34 AM | 22.09.2018

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BẾP   THỜI KHÓA BIỂU Download TKB full: Thoi khóa biểu 2018 tuan 39

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 TUẦN TỪ: 10/9 ĐẾN 16/9/2018

3:49 AM | 08.09.2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 TUẦN TỪ: 10/9 ĐẾN 16/9/2018 Download: Thoi khóa biểu 2018 tuan 37

Thời khóa biểu tuần 35 từ 27/08/2018 đến 2/9/2018

5:52 AM | 26.08.2018

Thời khóa biểu tuần 35 từ 27/08/2018 đến 2/9/2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 TỪ: 13/8 ĐẾN 19/8/2018

10:20 AM | 17.08.2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 TỪ: 13/8 ĐẾN 19/8/2018 Download TKB: Thoi khóa biểu 2018 tuan 34 update Tên lớp học, mã học viên được đặt theo nguyên tắc sau: Gồm 8 phần, mỗi phần 2 ký tự Mã nghề_Hệ đào tạo_Năm học_Khóa học Ví dụ:  Tên lớp:...

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN TỪ: 13/8 ĐẾN 19/8/2018

5:08 AM | 10.08.2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN TỪ: 13/8 ĐẾN 19/8/2018 Download TKB tại đây: Thoi khóa biểu 2018 tuan 33