Chương trình đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học

03.05.2019

Nhằm mục đích tạo điều kiện cho các em học viên đã tốt nghiệp hệ Trung cấp được học tập liên thông lấy bằng Đại học, Trường Trung cấp Nghề Du lịch Hà Nội đã thoả thuận ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo, trong đó...