Bảng Học phí

Bảng Học phí

Bảng học phí trường du lịch HHTC (Cập nhật mới nhất).

 

PHÂN BỐ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ HỌC PHÍ ĐÀO TẠO     
TTNGHỀ ĐÀO TẠOCHỈ TIÊUTHỜI GIAN ĐÀO TẠOHỌC PHÍ/THÁNGTổng học phí toàn khóa
Hệ Trung cấp (1 năm)
1Điều hành Tour Du lịch7012 tháng3.825.000 VNĐ45.900.000 VNĐ
2Hướng dẫn du lịch11012 tháng3.600.000 VNĐ43.200.000 VNĐ
3Nghiệp vụ Lễ tân11012 tháng3.600.000 VNĐ43.200.000 VNĐ
4Nghiệp vụ Lưu trú (Buồng phòng)7012 tháng2.325.000 VNĐ27.900.000 VNĐ
5Nghiệp vụ Nhà hàng4012 tháng3.600.000 VNĐ43.200.000 VNĐ
6Kỹ thuật chế biến món ăn8012 tháng3.675.000 VNĐ44.100.000 VNĐ
Hệ Sơ cấp 6 tháng
1Điều hành Tour du lịch706 tháng4.900.000 VNĐ29.400.000 VNĐ
2Nghiệp vụ Lưu trú (Buồng phòng)706 tháng3.300.000 VNĐ19.800.000 VNĐ
3Kỹ thuật chế biến món ăn 806 tháng5.600.000 VNĐ33.600.000 VNĐ
4Nghiệp vụ nhà hàng806 tháng5.800.000 VNĐ34.800.000 VNĐ
Hệ sơ cấp 3 tháng
1Nghiệp vụ Lưu trú (Buồng phòng)703 tháng4.400.000 VNĐ13.200.000 VNĐ
2Kỹ thuật chế biến món ăn803 tháng7.000.000 VNĐ21.000.000 VNĐ
3Nghiệp vụ Nhà hàng803 tháng6.400.000 VNĐ19.200.000 VNĐ
4Nghiệp vụ Lễ tân703 tháng4.400.000 VNĐ13.200.000 VNĐ
5Tổ chức sự kiện1103 tháng5.060.000 VNĐ15.180.000 VNĐ

Bạn có thể tải bảng học phí về tại đây (Download bảng học phí).

 

Call: 0243.833.1177