Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trường Trung cấp Nghề Du lịch Hà Nội

Địa chỉ: 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.833.1177

Email: tuyensinh@hhtc.edu.vn

Website: hhtc.edu.vn