Thông báo tuyển sinh năm 2020

23.03.2018

Trường Trung cấp Nghề Du lịch Hà Nội thông báo tuyển sinh (xét tuyển) hệ Trung cấp, Sơ cấp chính quy năm học 2020 – 2021 trên phạm vi cả nước như sau: I. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO STT TÊN CHUYÊN NGÀNH THỜI GIAN ĐÀO TẠO HÌNH THỨC XÉT TUYỂN HỆ...