Khoa du lịch

Mô tả công việc Hướng Dẫn Viên Du lịch theo tiêu chuẩn VTOS

Hướng dẫn viên du lịch đang là một trong những ngành học hấp dẫn, thu hút...

Những nguyên tắc khi đi phụ tour cho các bạn học nghề hướng dẫn viên du lịch tại HHTC

Các bạn hãy cùng tham khảo những nguyên tắc khi đi phụ tour để hiểu...

Du lịch – Ngành học ‘hot’ của các teen năng động thời hậu COVID-19

Với sự phát triển của công nghệ số và sự phổ cập hóa dịch vụ...

Quản trị Lữ hành

MÃ NGÀNH: 5810104 Theo học ngành Quản trị Lữ hành, bạn sẽ nghiên cứu và học...

Nghề Điều hành tour Du lịch

Giới thiệu chung về Nghề điều hành tour Du lịch Nhân viên điều hành tour...

Nghề Hướng Dẫn Viên Du lịch

Cơ hội đăng kí học nghề hướng dẫn viên du lịch tại HHTC với các...