Chương trình đào tạo song bằng năm 2020 – 2021

03.05.2019

Chương trình đào tạo song bằng năm học 2020 – 2021 là chương trình hợp tác giữa Trường Trung cấp Nghề Du lịch Hà Nội và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Q.Cầu Giấy. Với tổng thời đào tạo 3 năm, chương...