Sứ mệnh tầm nhìn

Tầm nhìn và sứ mệnh

1.Tầm nhìn:
Mục tiêu tổng thể:

– Xây dựng trường trở thành một cơ sở đào tạo nghề du lịch có thương hiệu ở Thủ đô Hà Nội, đóng góp tích cực và hiệu quả vào việc tăng cường nguồn nhân lực du lịch cả về chất và lượng, tại Hà Nội và các địa phương khu vực phía Bắc, đồng thời hướng tới việc xuất khẩu lao động nghề du lịch ra nước ngoài trong tương lai.

Mục tiêu cụ thể:

– Tập trung đào tạo các nghề khách sạn cơ bản, một số nghề lữ hành và dịch vụ du lịch chọn lọc theo nhu cầu thị trường với chất lượng tốt. Học sinh tốt nghiệp đảm bảo các tiêu chí “ Thái độ chuyên nghiệp – Tác phong lịch sự – Thể chất khỏe mạnh – Năng lực thực tế”

– Từng bước xây dựng và khẳng định uy tín và thương hiệu của trường trong lĩnh vực đào tạo nghề du lịch và với các doanh nghiệp du lịch

– Hướng tới việc nâng cấp trường lên hệ cao đẳng nghề

– Đảm bảo tài chính lành mạnh và tái đầu tư cho trường phát triển bền vững

2. Sứ mệnh:

Trường Trung cấp nghề Du lịch Hà Nội đóng góp vào sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực du lịch có chất lượng cao, tay nghề đạt chuẩn quốc gia và quốc tế, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu học nghề của xã hội và nhu cầu về nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch.

Phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo nghề du lịch chất lượng cao của quốc gia và khu vực, đào tạo đa cấp từ sơ cấp nghề đến trung cấp nghề trong liên kết liên thông với những cơ sở cao đẳng nghề uy tín. Phát triển và đồng hành cùng các doanh nghiệp thông qua các chương trình đào tạo nguồn nhân lực theo hướng nghề nghiệp ứng dụng theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Mở rộng hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới.