THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 TỪ: 13/8 ĐẾN 19/8/2018

17.08.2018

Đào tạo hệ Song Bằng

Đăng ký học Quản lý khách sạn

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 TỪ: 13/8 ĐẾN 19/8/2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 TỪ: 13/8 ĐẾN 19/8/2018 34

Download TKB: Thoi khóa biểu 2018 tuan 34 update

Tên lớp học, mã học viên được đặt theo nguyên tắc sau: Gồm 8 phần, mỗi phần 2 ký tự

Mã nghề_Hệ đào tạo_Năm học_Khóa học

Ví dụ:  Tên lớp: HK061801: Là lớp Sơ cấp Nv Lưu trú 06 tháng năm 2018 Khóa số 01

Giải thích:

  • HK: Là mã nghề NV Lưu trú
  • 06: Là hệ sơ cấp 6 tháng
  • 18: Năm học 2018
  • 01: Là Khóa số 1

Tuyển sinh nghề đầu bếp

Gửi bình luận