Chương trình “Quản lý và vận hành công ty Lữ hành chuyên nghiệp”

28.03.2018

Khóa học “Quản lý và vận hành Công ty Lữ hành chuyên nghiệp” – Professional travel company travel company management và operation là một trong những chương trình đào tạo đặc biệt, được thiết kế và giảng dạy bởi các chuyên gia hàng...