Đoàn Trường HHTC tổ chức mở lớp cảm tình Đoàn năm 2021

Đoàn Trường HHTC tổ chức mở lớp cảm tình Đoàn năm 2021 DSC08113

Ngày 08/04/2021 vừa qua, BCH Đoàn Trường trung cấp Du lịch Hà Nội  tổ chức mở lớp cảm tình Đoàn 2021 cho hơn 90 thanh niên ưu tú của Trường.

Đoàn Trường HHTC tổ chức mở lớp cảm tình Đoàn năm 2021 DSC08035
Quang cảnh lớp cảm tình Đoàn

Tại buổi học, cô Hoàng Hồng Châu đã bồi dưỡng những kiến thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các bạn thanh niên ưu tú thông qua việc: tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam truyền thống của Đoàn; chức năng, nhiệm vụ của người Đoàn viên; các chặng đường hoạt động và các kỳ Đại hội của Đoàn thanh niên qua những đoạn video clip, hình ảnh sinh động

Đoàn Trường HHTC tổ chức mở lớp cảm tình Đoàn năm 2021 DSC08039

Qua buổi học, giúp các bạn xác định rõ cần phải làm gì để được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phải cố gắng phấn đấu để xứng đáng trở là người Đoàn viên ưu tú. Kết thúc buổi bồi dưỡng lớp cảm tình Đoàn các bạn tiến hành làm bài thu hoạch và kết quả bài viết cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để xét việc kết nạp đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đoàn Trường HHTC tổ chức mở lớp cảm tình Đoàn năm 2021 DSC08099  Đoàn Trường HHTC tổ chức mở lớp cảm tình Đoàn năm 2021 DSC08109

Đoàn Trường HHTC tổ chức mở lớp cảm tình Đoàn năm 2021 DSC08118

Bồi dưỡng lớp thanh niên trở thành đoàn viên mới là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình hoạt động của Đoàn trường trung cấp Du lịch Hà Nội. Với mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, phát triển cả về số lượng và chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tiễn cách mạng, Đoàn trường luôn xác định công tác phát triển đoàn viên mới là nguồn bổ sung lực lượng, sức chiến đấu cho Đoàn và cũng là hoạt động cần được các Đoàn cơ sở chú trọng, quan tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *