Công tác sinh viên

Đoàn Trường HHTC tổ chức mở lớp cảm tình Đoàn năm 2021

Ngày 08/04/2021 vừa qua, BCH Đoàn Trường trung cấp Du lịch Hà Nội  tổ chức...

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4 TỪ: 21.1.19 ĐẾN 27.1.19

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4 TỪ: 21.1.19 ĐẾN 27.1.19 Download bản full: Thời khóa biểu tuần...

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 3 TỪ: 14.1.19 ĐẾN 20.1.19

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 3 TỪ: 14.1.19 ĐẾN 20.1.19 update: Thời khóa biểu tuần 3 (1)...

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 TỪ: 12/11 ĐẾN 18/11/2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 TỪ: 12/11 ĐẾN 18/11/2018 Download: Thoi khóa biểu 2018 tuan 46...

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 TUẦN TỪ: 1/10 ĐẾN 7/10/2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 TUẦN TỪ: 1/10 ĐẾN 7/10/2018 Download: Thoi khóa biểu 2018 tuan...

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 TỪ: 1/10 ĐẾN 7/10/2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 TỪ: 1/10 ĐẾN 7/10/2018 Download: Thoi khóa biểu 2018 tuan 40...

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 TỪ: 24/9 ĐẾN 30/9/2018

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BẾP   THỜI KHÓA BIỂU Download TKB full: Thoi khóa biểu 2018...

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 TUẦN TỪ: 10/9 ĐẾN 16/9/2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 TUẦN TỪ: 10/9 ĐẾN 16/9/2018 Download: Thoi khóa biểu 2018 tuan...