VĂN BẢN HƯỚNG DẫN Về quy cách đánh mã Lớp

17.08.2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 TỪ: 13/8 ĐẾN 19/8/2018

17.08.2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 TỪ: 13/8 ĐẾN 19/8/2018 Download TKB: Thoi khóa biểu 2018 tuan 34 update Tên lớp học, mã học viên được đặt theo nguyên tắc sau: Gồm 8 phần,...

Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN TỪ: 13/8 ĐẾN 19/8/2018

10.08.2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN TỪ: 13/8 ĐẾN 19/8/2018 Download TKB tại đây: Thoi khóa biểu 2018 tuan 33

Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 TUẦN TỪ: 6/8 ĐẾN 12/8/2018

04.08.2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 TUẦN TỪ: 6/8 ĐẾN 12/8/2018 Download tại đây: Thoi khóa biểu 2018 tuan 32

Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 TỪ: 30/7 ĐẾN 05/8/2018

27.07.2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 TỪ: 30/7 ĐẾN 05/8/2018 download tại đây: Thoi khóa biểu 2018 tuan 31 update

Xem thêm

Thời khoá biểu tuần 30 từ 23/7 đến 29/7/2018

21.07.2018

Thời khoá biểu tuần 30 từ 23/7 đến 29/7/2018

Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 TỪ: 16/7 ĐẾN 22/7/2018

14.07.2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN TỪ: 16/7 ĐẾN 22/7/2018 Download tại đây: Thoi khóa biểu 2018 tuan 29

Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 TỪ: 9/7 ĐẾN 15/7/2018

06.07.2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 TỪ: 9/7 ĐẾN 15/7/2018 Download file: Thoi khóa biểu 2018 tuan 28

Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27 TỪ: 2/7 ĐẾN 8/7/2018

30.06.2018

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27 TỪ: 2/7 ĐẾN 8/7/2018 Tải tkb tại đây: Thoi khóa biểu 2018 tuan 27

Xem thêm

Thời khóa biểu Tuần 25 (Từ 18/6-24/6/2018)

18.06.2018

Thời khóa biểu Tuần 25 (Từ 18/6-24/6/2018) Download: Thoi khóa biểu 2018 tuan 25 update

Xem thêm