Tổ chức và quản lý sự kiện (Hệ sơ cấp 3 tháng)

Tổ chức và quản lý sự kiện (Hệ sơ cấp 3 tháng) DSC09811

Tổ chức sự kiện là một phần không thể thiếu của chương trình quảng bá thương hiệu và sản phẩm của doanh nghiệp thông qua các chương trình sự kiện . Tuy nhiên, để tổ chức một sự kiện thành công, không chỉ đòi hỏi người tổ chức phải biết lên kế hoạch chương trình, tính toán thời gian mà còn phải có kỹ năng thuyết trình, kỹ năng quản trị thời gian, kỹ năng đàm phán v.v..

Khóa học nhằm mục đích trang bị cho học viên một nền tảng kiến thức mang tính thực tiễn cao về quy trình quản lý và tổ chức sự kiện, các kỹ năng cần thiết để xây dựng một kế hoạch tổ chức sự kiện chuyên nghiệp.

* ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

– Nhân viên phụ trách công việc tổ chức sự kiện và tiếp thị tại các doanh nghiệp.
– Nhân viên các công ty quảng cáo, tổ chức sự kiện và dịch vụ tiếp thị.
– Các nhà quản trị thương hiệu, nhân viên bộ phận truyền thông pr.
– Sinh viên các chuyên ngành có liên quan đến tổ chức sự kiện.
– Những người yêu thích tổ chức sự kiện và muốn trở thành chuyên viên Event chuyên nghiệp.

* MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

  • Trình bày được các công cụ trong quan hệ công chúng, chức năng và tầm quan trọng của quan hệ công chúng
  •  Nắm vững quy trình tổ chức và quản lý sự kiện chuyên nghiệp.
  • Hoàn thiện các kỹ năng thiết yếu để có thể triển khai, tổ chức các sự kiện một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.
  • Dự đoán được ngân sách cho tổ chức sự kiện

* NỘI DUNG ĐÀO TẠO: 3 tháng

Phần 1: Kiến thức cơ bản
Tổng quan về hoạt động tổ chức sự kiện

Phần 2: Kiến thức và kỹ năng nghề

  • Hình thành chủ đề, lập chương trình, dự toán ngân sách
  • Quy trình tổ chức sự kiện
  • Tổ chức điều hành các hoạt động sự kiện
  • Tài trợ và sự kiện

Phần 3: Thực tập tại doanh nghiệp và tốt nghiệp

Tổ chức và quản lý sự kiện (Hệ sơ cấp 3 tháng) su kien 03 3553 750x375 2

One thought on “Tổ chức và quản lý sự kiện (Hệ sơ cấp 3 tháng)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *